Varför har vi problem?

En gästskribent som inte kan publicera sin text på Facebook då den “försvinner” eller markeras som “spam” har skickat in följande text:

Det är p.g.a Fredrik Reinfeldts “Öppna era hjärtan” politik och Stefan Löfvèns ” Mitt Europa bygger inga murar” som vi har många av de problem som vi har idag.

Statistik och fakta är aldrig rasism men att förbjuda publicering av vetenskapligt belagd information som den nuvarande regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill införa genom en lagrådsremiss till ett lagförslag gällande ett förbud att publicera gärningsmäns etnicitet.

Det är en inskränkning av tryck- och yttrandefriheten som endast diktaturer i övriga världen ägnar sig åt.

Här är lagrådsremissen:
https://nyheteridag.se/regeringen-vill-inskranka-tryckfriheten-oppnar-for-forbud-mot-att-skriva-om-kriminella-invandrare/

Det skulle innebära att det skulle bli olagligt att sprida BRÅ`s rapporter från år 2005 angående vissa invandrargruppers etnicitet gällande en kraftig överrepresentation vid våldtäkter och vissa typer av grov brottslighet.

BRÅ. Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet:

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

BRÅ. En kartläggning av polisanmälda våldtäkter:

https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012829/2005_07_valdtakt_kartlaggning.pdf

Utrikesfödda utgör 53 procent av de med långa fängelsestraff och 54 procent av de arbetslösa och de erhåller 60 procent av de utbetalda socialbidragen.

BRÅ rapporterar om att antalet anmälda sexuella övergrepp mot unga kvinnor i åldern 16 år – 24 år att de har ökat med 100% mellan åren 2014-2016. Man behöver inte vara raketforskare för att dra en slutsats om detta om man jämför med den enorma massinvandringen av män ifrån MENA-länderna under samma period.

https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html

Joakim P. Jonasson arbetar till vardags som säljare men har på sin fritid gått igenom alla tillgängliga sexbrottsdomar mellan 2012 och 2017 för att få reda på hur det står till med våldtäkts-brottsligheten. Här beskrivs vilka grupper som är extremt överrepresenterade och vilka som ligger långt under riksgenomsnittet.

https://www.youtube.com/watch?v=ZsMAbfeQ7Xw

Detsamma gäller skjutningar och gängmord. Unga män med invandrarbakgrund står till största delen bakom vågen av skottlossningar.

DN har kartlagt 53 dömda och 47 misstänkta gärningsmän i utredningar om skottlossning på allmän plats sedan 2013. Kartläggningen visar också att en klar majoritet av gärningsmännen har rötter i utlandet.

Invandrare ligger bakom 9 av 10 skjutningar i Sverige. De flesta har sitt ursprung i Mellanöstern och Nordafrika. Inte en enda är finländare trots att det är en stor invandrargrupp i Sverige.

Av 100 personer som kopplas till mord och mordförsök där skjutvapen använts har hela 90 stycken minst en utlandsfödd förälder visar DN:s granskning.

Den stora majoriteten av männen, runt 80 procent, har sina rötter i Mellanöstern och norra Afrika. De flesta kommer från Irak, Iran, Libanon, Turkiet, Somalia och Eritrea.

Latinamerikaner förekommer bara i tre av fallen, personer från Balkan i fem och finländare inte i något, påpekar DN.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/vanligt-med-utlandsk-bakgrund-bland-unga-man-som-skjuter/

Sverige har flest skjutningar och den högsta användningen av handgranater i hela EU. Enbart i Stor-Stockholmsområdet så har det var 98 skottlossningar och 16 dödsskjutningar under år 2017.

Detta publicerades i Mars 2017. 72 skjutna i Stockholm – på bara drygt ett år.

https://www.svd.se/72-skjutna-i-stockholm–pa-bara-drygt-ett-ar

i Malmö så hade det fram till den 30/9 2017 skett 102 skottlossningar där sex personer hade blivit mördade och 35 personer hade skottskadats.

http://www.skd.se/2017/09/30/over-100-skjutningar-i-malmo-i-ar/

Sverige har även flest åldringsbrott inom EU och flest fattigpensionärer enligt EU`s fattigdomsnorm.

Regeringens lösning på alla dessa problem är att försöka dölja sanningen för det svenska folket.

Om vi skall lösa Sveriges problem så måste vi tillåtas undersöka och se vari problemen ligger. En början vore att tillåta forskning på alla områden och enbart ta hänsyn till om resultaten är sanna eller inte. Huruvida vissa sanna data är kränkande för vissa grupper borde vara helt ointressant om vi skall lösa Sveriges problem.

Oroad Medborgare

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply