Vår logga

Någon har hjälpt oss med vår logga och “Granskning Sverige” text. Jag har gjort mig av med kontaktuppgiften på personens begäran, men skulle nu vilja veta vad typsnittet heter. Kontakta mig gärna igen. egranskningsverige@gmail.com

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply