Presstödet – ett sällan skådat miljonbedrägeri

Det håller på att blåsa till storm kring de faktum att twitterkontot Granskning Sverige – Praktikanten avslöjat och polisanmält att olika liberala & kommunistiska tidningar fuskar med presstödet. Granskningen, som började förra året, har burit frukt & ETC-koncernen har “plötsligt” lagt ned 12 tidningar. Expressen har nu börjat ringa till Granskning Sverige för att försöka rädda sina kollegor på kommunisttidningarna.

Fusket som nu avslöjas dag efter dag är uppseendeväckande och belyser ett genomkorrumperat system, som öser ut skattebetalarnas pengar på olika antidemokratiska publikationer. Men låt oss ta det från början.
För att få presstöd måste man ha ett antal prenumeranter. Detta sker i treppsteg. Första trappsteget är vid 1500. Har man t ex 1499 prenumeranter får man inget presstöd. Har man 1501 får man ett generöst bidrag. Detta öppnar upp för fusk med “stödprenumerationer” och utdelande av gratisexemplar.

Presstödsnämnden skall granska och kontrollera att allt går rätt till och sedan dela ut pengarna. Att så mycket fusk nu kan avslöjas beror på att tidningarna lämnat dubbla redovisningar.  Man har lämnat en “redovisning” av prenumeranter till Presstödsnämnden, men lämnat en annan till skatteverket. Det Granskning Sverige – Praktikanten gjort är att jämföra dessa två redovisningarna. Då har man hittat fusk på mängder av ställen.

Fusket har möjliggjorts av att Presstödsnämnden gett i uppdrag åt en extern aktör att granska tidningarnas ekonomi & redovisningar. En aktör som inte går under offentlighetsprincipen och därmed saknar insyn från allmänheten. Under bara de senaste åren har aktören bytt namn flera gånger, men nu heter man TS Mediefakta. I den tveksamma organisationen sitter politiska aktivister bl a Tidningsutgivarnas ordförande Janette Gustavsdotter, som gått i främsta ledet för att införa censur av Granskning Sverige. TS Mediefakta har alltså för Presstödsnämnden “bakom ljuset”, vilket dock inte fråntar nämndens ansvar att kontrollera.
Att fusket kunnat fortgå har två möjliga förklaringar. Antingen är Presstödsnämnden slarviga/likgiltiga för att tidningar fuskar, eller så har man medvetet mörkat att man illegalt stödjer vänsterextrem & socialliberal press. Att man placerat ekonomigranskningen i ljuskygga och ickeoffentliga TS Mediefakta talar för det sistnämnda.

Hur har detta fusk kunnat fortlöpa, kanske i årtionden? Varför har ingen media har granskat detta tidigare?
Kanske är hela etablissemanget inne i samma korrumperade cirkel. Den ena “kliar den andres rygg”. Många av de här kommunistiska och vänsterliberala tidningarna fungerar som plantskola för journalister och chefredaktörer. Man blundar medvetet för fusket.

Den enda Sverigevänliga tidning som fått presstöd är Nya Tider. När det gick igenom föranledde det en sådan konflikt att fler ledamöter i Presstödsnämnden avgick i protest, trots att Nya Tider var en av få som faktiskt uppfyllde de formella kraven. Det är alltså den typen av politiska aktivister som sitter och har suttit i Presstödsnämnden.

Följ med när miljonbedrägeriet avslöjas i realtid:

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply