Ordföranden Jonatan Lundqvist kritisk till egna Reportrar Utan Gränser på pressfrihetens dag

Jonathan Lundqvist är ordförande för Reportrar Utan Gränser, som i samband med pressfrihetens dag blir intervjuad av Johan Andersson. Hela intervjun innehåller flera intressanta frågor kring hur Sverige, som nyss hotat med att införa censurlagar, kan hamna 43 placeringar över t ex USA. Jonathan Lundqvist är kritisk till sin egen organisation, som inte lyckas mäta det som den skall.
Johan Andersson ringer och är kritisk till att USA skulle ha sämre pressfrihet än Sverige, när konservativa FoxNews kan verka och få in pengar via reklam. Motsvarande sidor i Sverige, t ex Samhällsnytt och Fria Tider kan inte få in reklampengar pga av att den svenska staten betalar trollarméer som Jagärhär för att sitta och falskanmäla och påverka annonsörer, till de ger upp.
Istället lyfter RUG fram att Indien har trollarméer som är betalda av staten.
Ett annat absurt exempel är att Malta hamnar på plats 65, när Fria Tider tvingas sitta på Malta för att kunna göra journalistik i Sverige.Hur kan då Reportrar Utan Gränsers pressfrihetsindex hamna så snett? Jonathan Lundqvist berättar att man tar in rapporter från 20 olika personer, som ligger till grund för den globala jämförelse som görs. Uppenbarligen har Reportrar Utan Gränser bara skickat frågor till journalister, som är mycket tätt knutna till etablissemanget, regeringen och den monopolliknande ägarfamiljen Bonnier. Annars hade svaren blivit helt annorlunda och bättre överensstämmande med verkligheten. Vem som svarat på frågorna är hemligt, men Jonathan Lundqvist erkänner att det är första gången någon ställer frågor kring vem som svarat och vad de har för preferenser.Ordföranden Jonathan Lundqvist säger bl a att “vi har skäl att vara självkritiska”, “vi har metodproblem”, “vi har varit dåliga på att mäta medborgarjournalistik” samt “om inte verkligheten stämmer med kartan, måste vi ändra kartan”Slutligen drar Johan Andersson slutsatsen att hela pressfrihetsindexet lider av ett moment 22. I Sverige hittar man inga andra röster, som kan svara på frågor om statens förföljelse av journalister, alltså drar man slutsatsen att det inte sker någon förföljelse, medan i Nordkorea hittar man inte heller någon som hävdar att man är förföljd av staten. Då är det dock plötsligt ett bevis på att det finns förföljelse, eftersom de, i motsats till Sverige sedan tidigare har ett dåligt rykte. Reportrar Utan Gränsers Jonathan Lundqvist medger att det kan vara så.

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply