Nu säljer vi T-shirts

Nu börjar vi sälja T-shirts för dem som vill visa sitt stöd till Granskning Sverige. Vinsten kommer att gå till att expandera Granskning Sveriges verksamhet. Intäkterna från shoppen kommer vara det vi använder för att utveckla och förhoppningsvis i framtiden kunna betala dem som engagerar sig i vår verksamhet. Du hjälper även till att bryta extremist-tabuet om du vågar bära våra kläder i det offentliga. Om fler och fler visar att de lyssnar på Granskning Sverige blir det svårare för etablissemanget att stämpla oss som extremister.

Shoppen finns här

 

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply