Kicki Hultin gav guldspade till fake news Mathias Ståhle. Vägrar svara på frågor!

Samtal med Kicki Hultin i två delar.

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply