Granskning Sverige avslöjar vänsterexterma tidningar som miljonblåst skattebetalarna

Enhetschefen för presstöd, Kerstin Morast, har nu mottagit Granskning Sveriges polisanmälan för felaktig utbetalning av presstöd till de vänsterextrema tidningarna Liberacion och ETC.
Kommunisttidningen Liberacion har gjort sig skyldiga till grovt bidragsbrott, vilket möjliggjorts av presstödsnämnden undermåliga granskning och tack vare Granskning Sveriges tidigare granskningar, har ETC koncernen kraftigt decimerats.

ETC koncernen bestod av ett antal lokaltidningar som alla erhöll individuellt presstöd. När Granskning Sverige sommaren 2017, påtalade miljonfusket för presstödsnämden, “korrigerades” plötsligt ETC bokföring. 12 tidningar försvann och dagens ETC upplaga sjönk “plötsligt” med 37%. Mängder av vänsterextrema journalister har blivit arbetslösa.

Ändå går inte Kerstin Morast med på att ETC har fuskat med presstödet.

 

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply