Ge Expressen samma behandling

I denna artikel förföljer och trakasserar Expressen Googles Chef:
https://www.expressen.se/nyheter/har-flyr-googlechefen-fran-expressens-fragor/

Vi uppmanar alla våra följare att göra precis samma sak mot Expressen. Filma och spela in. Vi publicerar.

 

Frågor:

Vad är hatiskt i det som Granskning Sverige publicerat?

Vad är olagligt i det som Granskning Sverige publicerat som ni nu tagit ner?

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply