För Våra Barns Bästa

Äntligen har leveransen av boken “För Våra Barns Bästa” kommit. Idag skickar vi ut till dem som beställt och hoppas att fler beställer denna mycket viktiga bok. Sverige behöver fler barn och vi behöver lyckliga harmoniska barn. Den som har bäst förutsättning att uppfylla denna vår nations viktigaste uppgift är enligt boken barnets mamma under barnets start i livet. Nationens viktigaste uppgift är det kvinnorna som är bäst lämpade till, och det kvinnor behöver göra är att vara med sina barn och överösa dem med kärlek. Tyvärr prioriterar vårt ondskefulla ledarskap ekonomisk tillväxt framför lyckliga barn och harmoniska medborgare. Därför uppmuntras kvinnor att lämna ifrån sig sina barn till statlig indoktrinering redan i mycket tidig ålder; något som om man skall tro författarna av boken skapar permanenta psykiska och fysiska skador hos barnen. Vi får barn/vuxna som inte vågar lita på medmänniskor, som inte kan känna djup tillit, och som inte kan bygga varaktiga förhållanden. Sverige har en av världens högsta frekvens av skilsmässor. Vår ondskefulla elit menar att detta är ett bra tecken som visar att Sveriges kvinnor nu äntligen frigjorts från hemmet och kan självständigt stå på egna ben. Vi har nära världens högsta självmordsfrekvens bland män, som inte känner sig behövda i det feminiserade samhället. Vi har en exploderande psykisk ohälsa bland barn och unga. Man har gjort studier på kortisolnivåer i dagisbarns urin vilket visat på att dagisbarn lider av en permanent hög stressbelastning, vilket i sin tur hämmar hjärnans utveckling hos barnen. Vi får med andra ord stresskänsliga barn som inte utvecklar sin intelligens till den nivå de har kapacitet till, bara för att de inte får vara med sin mamma så mycket som de skulle behöva.

Mitt råd till alla unga människor i Sverige är: Välj din partner noga, skaffa barn tidigt, och gör allt för att maximera den tid mamman kan spendera med de små barnen.Det är inte ett uttryck för patriarkalt förtryck om mannen arbetar häcken av sig för att mamman skall kunna vara hemma, det är ett manligt uttryck för kärlek till sin kvinna och sina barn.

Hade vi haft ett friskt ledarskap så hade staten betalat de svenska mammor som gör den otroligt viktiga insatsen att leverera nya lyckliga och harmoniska medborgare, men de pengarna spenderar man i stället på asylindustrin så att folkutbytet accelererar.

Gör dig själv och nationen en tjänst och läs dessa mycket visa kvinnors och mäns bok, och försök sedan inrätta ditt liv efter de kunskaper du inhämtat. Detta trots att vårt ondskefulla etablissemang kommer göra allt för att du skall misslyckas.

 

Köp boken här: https://shop.granskningsverige.se/products/for-vara-barns-basta

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply