Fler och fler börjar kritisera censuren av Granskning Sverige

Erik Hörstadius skriver så här:
“Vi ser det också i de perversa kraven på att amerikanska bjässar som Google och Youtube ska sätta gränserna för svensk yttrandefrihet. Den redan genomförda bortrensningen från Youtube av maktkritiska samhällsmagasinet Granskning Sverige,trots att inga som helst lagbrott kunnat påvisas, anger den totalitära färdriktningen.”


https://www.affarsvarlden.se/kronikor/erik-horstadius/publicistiskt-haveri-6907405

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply