Envägskommunikation 2 med Danowskys

Efter 3 veckor av försök från Granskning Sverige att få kontakt med vår motpart angående copyrighttvisten med Bonnier om vårt material verkar det som att Danowskys enbart tänker fortsätta överväga att kommunicera med oss. Vi får hoppas att de med tiden kommer att kommunicera med oss.

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply