Bilden som visar resultatet av mänskliga rättigheter

Det gick utmärkt bra för Expressen och andra medier att visa döda barn, Ailan, på en strand, när invandrarna skulle in i Sverige. När konsekvensen av denna okontrollerade massinvandring fångas på bild hävdar man att “vår pressetik förbjuder oss att visa döda barn”
Denna bild på Ebba Åkerlund är i grunden en symbol för en juridisk revolution, där ingen längre vet vilka lagar som gäller. I spåren av Ebba Åkerlunds död kommer den ogenomtänkta svenska grundlagen prövas.

Ebba Åkerlund blev offer för en muslimsk illegal invandrare som inte hade rätt att vara i landet – enligt svensk lag. Nu vill hennes föräldrar stämma staten.
Problemet är att vi i princip har dubbla rättssystem i Sverige. FN vill ha en egen global “lagstiftning” som kallas “mänskliga rättigheter”. Svenska staten har, utan att diskutera problemen med detta, implementerat MR i grundlagen och genom skolan hjärntvättat barn att tro på att MR är någon form av moralisk princip, som kan användas praktiskt i myndighetsutövning i vuxen ålder.

Alltså befinner sig Ebba Åkerlunds terrormördare i Sverige “lagligt” enligt FN:s mänskliga rättigheter, men illegalt enligt svensk lag.
Vilken lagstiftning är det egentligen som gäller?
Enligt tidigare justitiekanslern Johan Hirschfeldt, som Granskning Sverige intervjuat, är tanken att svensk lag skall gälla, men att MR skall vara “vägledande”. Detta innebär att vi sakta skall “gå över till” FN:s globala lagstiftning.

När staten nu stäms, måste juristerna ta ställning till hur långt vi kommit i övergången till en “global FN-lagstiftning”. Frias staten kan vi konstatera att FN i praktiken bör liknas vid en ickedemokratisk ockupationsmakt, som upphäver svensk lag och svenska folkets demokrati.

Václav Klaus, Tjeckisk president, uttryckte det så här på Freedom Awards-galan på Grand Hotell i Stockholm:
“Glorifieringen av mänskliga rättigheter är en revolutionär förnekelse av medborgerliga rättigheter”

Jag kan konstatera efter över 4 års ringande till makthavare att ingen i Sverige har förstått allvaret i att avskaffa sitt eget rättssystem. Eller så gör man det, låtsas som man inte förstår, är landsförrädare och går främmande makts ärenden!?

När lilla oskyldiga Ebba Åkerlund släpades under lastbilen fick hon betala priset för mänskliga rättigheter

Johan Andersson

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

Leave a Reply