26:e februari – Dagen då Bonnier dödade demokratin i Sverige?

Den 26:e februari gick familjen Bonnier till attack mot demokratin i Sverige. Utan förvarning har Bonnier förmått Youtube att plocka ner ett stort antal videos där Granskning Sverige exponerar Bonniers medier som de Fake News källor de är. Etablissemanget i Sverige har med Bonnier i spetsen bjudit upp till kamp mot det svenska folket. Förutom att den etniska komponenten är den omvända, kommer detta att vara Davids kamp emot Goliat. Bonnier ,och det övriga etablissemanget, har med sina resurser närmast obegränsat med möjligheter att göra livet surt för oss i Granskning Sverige och övriga alternativmedia. Spelar vi spelet där deltagarnas resurser avgör vem som vinner blir det svårt för Granskning Sverige och alternativmedia att stå som vinnare när stridsdammet lägger sig. Vi har dock ett vapen som Goliat inte har; sanningen. Det är varje människas plikt att stå upp för sanningen. Vi kan ha olika uppfattningar om vad som är sanningen, vilket då kan och skall debatteras, för att komma fram till vad som är den verkligen sanningen. Varje svensk medborgare som anser sig stå för sanning borde ansluta sig till Granskning Sveriges och övrig alternativmedias armé för att besegra Goliat i denna kamp för sanning.

Den som anser sig känna sanningen, men inte gör något för att stå upp för och försvara den, är en ynklig människa.

Bonniermedia består till övervägande del av ynkilga människor; människor som sätter sitt lönekuvert över sanningen. Gemene man i Sverige, den som knyter näven i fickan och mumlar något kritiskt, när etablissemanget kommer med ytterligare någon lögnaktig folk och nationsfientlig idé, måste nu skrida till handling om vi inte skall förlora den spillra av demokrati vi har kvar i Sverige. Svensken har invaggats i en falsk trygghet om att vår demokrati är den bästa i världen och att den för alltid kommer att bestå. Detta är tyvärr fel. Varje generation måste förtjäna och försvara det samhälle de lever i annars går det på ett eller annat sätt förlorat. Förr i tiden var det med svärdet man försvarade sin nation och sitt folk, idag är det genom de idéer man lyckas få ut bland folket. Det är därför kontrollen över media är otroligt viktig i dagens samhälle. Ett folk och en nation utan gemensamma idéer och värderingar kommer någorlunda fort att upphöra att existera. Fundera på vad det är för idé man enas runt när man står upp för etablissemangets obegränsat ”öppna toleranta och inkluderande samhälle”. Fundera över vilka det är som infört denna värdegrund som nu alla etablissemangsföreträdare så modigt står upp för. Fundera på vart denna värdegrund leder vår nation och vårt folk.

Edmond Burke sa en gång: ”För att ondska skall segra krävs bara att de goda förhåller sig passiva”. Astrid Lindgren skrev i Bröderna Lejonhjärta att ”Vissa saker måste man göra även om de är farliga, annars är man bara en liten lort”. Det är dags för de goda i Sverige att undvika vara en liten lort. Det är dags för de goda att agera och stå upp för sin nation och sitt folk om de vill att deras nation och folk skall fortsätta att existera i framtiden.

Vad kan då gemene man göra?

Gemene man kan konsekvent bojkotta alla som står för förfallet i Sverige, men framför allt bojkotta Bonnier som har en närmast total makt över narrativet i Sverige. Bonniermedia har tillsammans med det övriga etablissemanget, helt utan argument eller bevis, stämplat Granskning Sverige och övrig alternativmedia som spridare av hat. Att vara kritisk mot någon, något, eller några är inte detsamma som att hata. Att obegränsat älska allt är inte kärlek i sig själv. Med etablissemangets ”älska allt annars är man hatare” – logik så borde vi kunna kräva att Bonnierfamiljen börjar älska Hitler.

Bonniermedia bestämmer vilka som är hatare, vilka som är goda respektive onda, de väljer vilken information som är intressant respektive inte intressant. Och i en hel del fall fabricerar de information som är helt felaktig, oftast i samarbete med annan internationell media. Detta är något vi i Granskning Sverige påvisat i många av de videos som nu är nedtagna av Bonnierkoncernen.

Vad du som medborgare nu bör göra är att dels se till att Granskning Sverige och övrig alternativmedia får tillgång till ekonomiska resurser, samtidigt som du konfronterar ALLA som ger resurser till demokratiterroristerna i Bonnierkoncernen och det övriga etablissemanget. Ser du någon som har en DN i handen, konfrontera honom och fråga om han inte gilla demokrati? Känner du en företagare som annonserar i Bonniers media: diskutera med honom och försök få honom att förstå att hans pengar hjälper till att förstöra demokratin i Sverige. Förklara att han borde överväga att annonsera i alternativ media. Ser du en annons i Expressen på en produkt, ring tillverkaren och förklara att eftersom han annonserar i Expressen så kommer du inte att köpa hans produkt. Detta då du gillar demokrati och inte vill att dina pengar skall användas i Bonnierfamiljens attack mot densamma. Ser du en annons i alternativmedia för något över huvud taget, oavsett om du behöver produkten eller inte, köp produkten!

Etablissemanget trycker ut sina nationsförstörande idéer via media som är finansierat av DINA pengar. Om du ändrar dina konsumtionsmönster och ENBART främjar sanningsmedia, så kommer etablissemangets idéer att få allt sämre spridning, medan vi som är under attack kommer få mer muskler, och med tiden få ut vårt budskap. Då blir etablissemangets demokratiterror allt mer verkningslös. Med tanke på hur långt alternativmedia kommit i Sverige med de i det närmast obefintliga resurser vi haft hittills, så kommer ekonomiska muskler att kunna påverka valet till det bättre. Kanske kommer folket kunna vrida narrativet ur händerna på Bonnier och det övriga etablissemanget om DU och dina nära börjar konsumera medvetet.

Vill du ha en levade demokrati i Sverige så måste du agera. Om du inte gör något annat så kan du åtminstone börja konsumera med nationens bästa i dina tankar. Gör du ingenting så är du en liten lort.

 

Fabian Fjälling

Granskning Sverige

Liked it? Take a second to support Granskning Sverige on Patreon!

One thought on “26:e februari – Dagen då Bonnier dödade demokratin i Sverige?

  1. […] Klicka här för att läsa vad Fabian Fjälling har att berätta om Bonnier kartellens senaste grepp... https://ryggradenblog.wordpress.com/2018/03/03/viktig-info

Leave a Reply