Sture Allén erkänner att Sara Danius är inkvoterad pga kön

Svenska Akademien har i sitt jämställdhetsarbete valt kön före bakgrundskoll.
Ständige sekreteraren Sara Danius har 9 halvsyskon & mamma Anna Wahlgren har varit gift med 7 olika män. Hon kommer från en miljö av dåligt omdöme, vilket nu har bevisas, när hon som ledare startat ett internt skyttegravskrig. Totalt oansvariga människor, som kommit till maktposition pga rätt kön/politisk åsikt, men som egentligen borde städat trappuppgångar. Bocken är trädgårdsmästare i Sverige. Håller akademiledamoten Sture Allén med? Det låter nästan så. Han är dock själv medskyldig till haveriet, genom att välja en ledare på kön, istället för på meriterade ledaregenskaper och bakgrund. Nu får man betala priset.

Granskning Sverige avslöjar vänsterexterma tidningar som miljonblåst skattebetalarna

Enhetschefen för presstöd, Kerstin Morast, har nu mottagit Granskning Sveriges polisanmälan för felaktig utbetalning av presstöd till de vänsterextrema tidningarna Liberacion och ETC.
Kommunisttidningen Liberacion har gjort sig skyldiga till grovt bidragsbrott, vilket möjliggjorts av presstödsnämnden undermåliga granskning och tack vare Granskning Sveriges tidigare granskningar, har ETC koncernen kraftigt decimerats.

ETC koncernen bestod av ett antal lokaltidningar som alla erhöll individuellt presstöd. När Granskning Sverige sommaren 2017, påtalade miljonfusket för presstödsnämden, “korrigerades” plötsligt ETC bokföring. 12 tidningar försvann och dagens ETC upplaga sjönk “plötsligt” med 37%. Mängder av vänsterextrema journalister har blivit arbetslösa.

Ändå går inte Kerstin Morast med på att ETC har fuskat med presstödet.

 

Bilden som visar resultatet av mänskliga rättigheter

Det gick utmärkt bra för Expressen och andra medier att visa döda barn, Ailan, på en strand, när invandrarna skulle in i Sverige. När konsekvensen av denna okontrollerade massinvandring fångas på bild hävdar man att “vår pressetik förbjuder oss att visa döda barn”
Denna bild på Ebba Åkerlund är i grunden en symbol för en juridisk revolution, där ingen längre vet vilka lagar som gäller. I spåren av Ebba Åkerlunds död kommer den ogenomtänkta svenska grundlagen prövas.

Ebba Åkerlund blev offer för en muslimsk illegal invandrare som inte hade rätt att vara i landet – enligt svensk lag. Nu vill hennes föräldrar stämma staten.
Problemet är att vi i princip har dubbla rättssystem i Sverige. FN vill ha en egen global “lagstiftning” som kallas “mänskliga rättigheter”. Svenska staten har, utan att diskutera problemen med detta, implementerat MR i grundlagen och genom skolan hjärntvättat barn att tro på att MR är någon form av moralisk princip, som kan användas praktiskt i myndighetsutövning i vuxen ålder.

Alltså befinner sig Ebba Åkerlunds terrormördare i Sverige “lagligt” enligt FN:s mänskliga rättigheter, men illegalt enligt svensk lag.
Vilken lagstiftning är det egentligen som gäller?
Enligt tidigare justitiekanslern Johan Hirschfeldt, som Granskning Sverige intervjuat, är tanken att svensk lag skall gälla, men att MR skall vara “vägledande”. Detta innebär att vi sakta skall “gå över till” FN:s globala lagstiftning.

När staten nu stäms, måste juristerna ta ställning till hur långt vi kommit i övergången till en “global FN-lagstiftning”. Frias staten kan vi konstatera att FN i praktiken bör liknas vid en ickedemokratisk ockupationsmakt, som upphäver svensk lag och svenska folkets demokrati.

Václav Klaus, Tjeckisk president, uttryckte det så här på Freedom Awards-galan på Grand Hotell i Stockholm:
“Glorifieringen av mänskliga rättigheter är en revolutionär förnekelse av medborgerliga rättigheter”

Jag kan konstatera efter över 4 års ringande till makthavare att ingen i Sverige har förstått allvaret i att avskaffa sitt eget rättssystem. Eller så gör man det, låtsas som man inte förstår, är landsförrädare och går främmande makts ärenden!?

När lilla oskyldiga Ebba Åkerlund släpades under lastbilen fick hon betala priset för mänskliga rättigheter

Johan Andersson

Fler och fler börjar kritisera censuren av Granskning Sverige

Erik Hörstadius skriver så här:
“Vi ser det också i de perversa kraven på att amerikanska bjässar som Google och Youtube ska sätta gränserna för svensk yttrandefrihet. Den redan genomförda bortrensningen från Youtube av maktkritiska samhällsmagasinet Granskning Sverige,trots att inga som helst lagbrott kunnat påvisas, anger den totalitära färdriktningen.”


https://www.affarsvarlden.se/kronikor/erik-horstadius/publicistiskt-haveri-6907405

Dagens media sprider fake news

Dagens Media skriver så här:

Expressen vet att unga journalister inte ens vågar kolla fakta och drar på detta sättet igång en assosiationskedja, som skall legitimera censureringen av Granskning Sverige. Taktiken har fungerat bra ett tag, men nu kan vi faktakolla och visa hur journalisterna i gammelmedia medvetet ljuger. Ring Dagens Media & Amanda Törner. Fråga efter källa på påståendet att Granskning Sverige spridit en “antisemitisk lista”

https://www.dagensmedia.se/medier/digitalt/googles-anna-wikland-det-har-stallts-stora-krav-pa-google-i-sverige-att-ta-ansvar-6908044

12 frågor till Googlechefen Anna Wikland

Googlechefen Anna Wikland uttalar sig i Expressen idag igen och ger skriftliga svar på deras infantila frågor. Granskning Sverige har sökt henne i över en månad utan att få svar på våra frågor. Här kommer våra frågor till henne:

1 Medborgarjournalistiska Granskning Sveriges huvudkonton släcks ned pga påstådda upphovsrättsbrott när vi länkar till skärmdumpar, som vi granskat. Enligt era egna regler är det tydligt ”fair use”. Varför censureras vi trots att vi följer era regler?

2 Hatpapperstidningarna DN & Expressen & deras ombud Danowskys påstår att skärmdumpar skulle bryta mot svensk lag. Det är inte sant! Ni påstår i era mail att man kan överklaga upphovsrättsliga anspråk. Varför har inte våra överklaganden behandlats?

3 Om ni anser att skärmdumpar bryter mot era regler. Varför stängs inte hatpapperstidningen Expressens youtubekonto ned? De har upprepade gånger spridit skärmdumpar på material från medborgarjournalistiska Granskning Sverige.

4 Ni censurerade fyra fristående medborgarjournalistiska konton utöver Granskning Sverige. ”Johan Andersson”, ”Fabian Fjälling”, ”Granskning Sverige – Praktikanten” & (Nya) ”Granskning Sverige”. Hur valde ni ut dem? Vad var deras koppling till Granskning Sveriges huvudkonto?

5 Ni påstår att dessa medborgarjournalistiska konton sprider ”trakasseri, hat & mobbing”. Reportrar utan Gränser likställer medborgarjournalistik & journalistik. Anser Google att journalistik är ”trakasseri, hat & mobbing”? Varför blir inte Expressen avstängda när de trakasserar Anna Wikland?

6 Kan ni ge exempel på några Granskning Sverigeprogram eller samtal som innehåller ”trakasseri, hat & mobbing”? Vi har ansträngt oss för att vara trevliga & sakliga, vilket alla som lyssnat själva kan höra.

7 Anna Wikland tar sig för hjärtat och säger ”rent personligen sympatiserar jag inte med Granskning Sverige, eller vad den typen av kanaler står för” Granskning Sverige är ett medborgarjournalistiskt folkrörelseinitiativ för demokrati. Vad är det Anna Wikland inte sympatiserar med?

8 Varför berättar Anna Wikland sina personliga åsikter för hatpapperstidningen Expressen? Är det personliga åsikter hos Anna Wikland som styr vem som får finnas på youtube?

9 Det är uppenbart att familjen Bonnier & regeringen agerar gemensamt. Det är uppenbart att de inte drar sig för att införa censur. Tycker inte Google att man fram till censurlagarna är på plats skall få ifrågasätta detta på youtube, utan att bli censurerad i ”förebyggande syfte”?

10 Varför ger ni efter för just trakasseri, hat & mobbing, som Expressen & DN utsatt Anna Wikland för? Tycker ni att de är en bra utveckling att om man stör er när ni går på fest, så får man sin vilja igenom? Är det så vi måste göra för att Granskning Sverige skall komma tillbaka?

11 Varför bryter ni mot svensk lag när ni förbjuder era anställda att svara på frågor?

12 När kommer er ursäkt och när kommer medborgarjounalistiska Granskning Sveriges helt lagliga, legitima & för demokratin livsviktiga verksamhet återställas på youtube?