Sverige på väg mot upplösning?

Eftersom Facebook anser att denna text bryter mot deras regler får jag nu återpublicera den här efter att den fått över 50000 visningar på Facebook. Det vore bra om så många som möjligt ville dela på Facebook så att deras blockering får motsatt effekt. Jag vore även tacksam om läsare ville kommentera och peka ut var i texten jag bryter mot Facebooks tankeregler.

Sverige på väg mot upplösning?

För att kunna resonera kring huruvida Sverige är på väg mot upplösning eller ej måste man först definiera vad Sverige är.

Om man definierar Sverige som det land där det bor svenskar så blir givetvis frågan vem som är svensk mycket viktig.

Vissa tycker att svensk är bara den som genetiskt är släkt med vikingarna, medan andra, mig själv inkluderad, menar att det är värderingar och traditioner som bäst definierar vem som är svensk, ytterligare andra finns som menar att alla i hela världen är potentiella svenskar och att det som definierar svensken är huruvida den styrande etablissemangseliten utfärdat ett svenskt pass till den potentielle svensken eller inte. Hela etablissemangseliten värnar det ”öppna, toleranta, och inkluderande Sverige och står upp för alla människors lika värde”. Detta eftersom man inte vill ha ett mörkt och kallt samhälle där personer exkluderas och de bruna vindarna blåser från 30-talet. Man uppmuntrar sedan de nya svenskarna att bibehålla sin ickesvenska identitet genom att ge statligt stöd till olika minoritetsorganisationer.

Samtidigt indoktrineras alla svenska barn genom skolan till ett så kallat normkritiskt tänkande. Skolan till och med attackerar barnens könsidentitet genom att plantera idéer om att man inte kan vara säker på om man är pojke eller flicka, och att man som det heter ”får älska vem man vill”. Jag tror inga av skolans barn idag eller förr tvivlat på att man får älska vem man vill: de flesta barn älskar sina föräldrar, förhoppningsvis sina bröder och systrar, antagligen älskar de flesta barn sina mor och farföräldrar…. Tror skolan verkligen att man måste instruera barnen om att man ”får älska vem man vill”? Om man där emot glider på definitionerna och menar ”älska med vem man vill”, då är det RFSL:s propaganda som trycks ner i halsen på barnen. I betydelsen ”älska med” så är jag ganska övertygad om att de flesta i Sverige är överens om att man inte får älska med samma personer jag tidigare beskrivit att de flesta barn älskar.

Finns det då inte några begränsningar för vem man får älska med enligt skolans indoktrineringsmodell? Detta blir ju extra spännande om skolan dessutom lyckas forma barnen till normkritiskt tänkande. Om skolan lyckas fullt ut så finns inga normer för vem man får älska med, och heller inga normer för hur en svensk beter sig eller vilka värderingar en svensk har. Om vi förutsätter att skolan inte anser att rasideologisk identitetsbyggande är något positivt, vad finns det då kvar som definierar vad som är en svensk?

Finns det något i det extremt öppna toleranta inkluderande och normkritiska Sverige, som vi som svenskar inte kan acceptera? Skall någon få gifta sig med sin get? Skall syskon få ha sex med varandra? Kan vi tolerera och inkludera en religion som praktiserar spädbarnsoffer?

Jag skulle gissa att de flesta skulle svara nej på alla tre frågorna, även om jag har mina tvivel när det gäller Liberala Ungdomsförbundet. Man är med andra ord inte helt fri att göra precis som man vill om man vill vara svensk, inte ens i dagens svenska liberala vansinne. Man är faktiskt inte fri att göra precis vad man vill om man vill tillhöra en grupp vilken som helst. Alla grupper har regler och konventioner för hur man beter sig inom gruppen. Black Army kommer till exempel inte acceptera att någon som hejar på Gais blir medlem. En Imam kommer aldrig att acceptera att en kristen som håller fast vid sin kristna tro ses som muslim. Den lokale hembygdsföreningen kommer inte förstå varför en rallyintresserad skall tillåtas kultivera sitt intresse inom hembygdsföreningen.

Frågan är då vilka regler och konventioner vi som svenskar kan enas kring?

Om vi skall försöka återskapa ett harmoniskt och fredligt samhälle ur det kaos som etablissemangseliten skapat åt oss måste vi börja fundera på vad vi som samhälle inte accepterar. Vi måste sätta gränser för vår tolerans. Skall vi verkligen acceptera vilt främmande kulturer i Sverige? Skall vi tillåta att HBTQ-rörelsen helt raderar ut alla former av sexualmoral med hänvisning till de mänskliga rättigheterna?

Vi måste också se sanningen i vitögat och diskutera de grava problem som etablissemangseliten skapat åt oss. Att rasifierade är överrepresenterade i brott och speciellt sexualbrotts-statistiken är uppenbart för den som intresserar sig för frågan. Och att framför allt etniska svenskar är offer vid rasöverskridande sexualbrott är också helt uppenbart för den som inte är en sovande PK-zombie. Det tydligaste tecknet på strukturell rasism i Sverige är att den våldtäktskatastrof som drabbat svenska kvinnor sopas under mattan för att inte underblåsa så kallad rasism. Att stämpla viktiga sanningar som rasism, är i sig ett uttryck för strukturell rasism som i detta fall drabbar gruppen svenska kvinnor.

Vi har en låsning i debatten i Sverige som går ungefär ”Jaså du tycker inte att bögar skall få gifta sig, varför vill du mörda alla bögar?” eller ”Jaså du tycker inte att alla flyktingar i världen skall få komma in i Sverige, skall vi kanske skjuta dem vid gränsen?”

Invandringshetsare och HBTQ-lobbyister har lyckats koppla kritik mot deras agenda som att kritiken skulle vara en attack mot de mänskliga rättigheterna, och att om man inte håller med så vill man mörda dem.

HBTQ-rörelsen har på något underligt sätt lyckats koppla rätten att utöva homosex till homosexuellas mänskliga rättigheter. Det är faktiskt inte en mänsklig rättighet att ha sex.

När det gäller sexualmoral måste vi fråga oss om sexualmoral är något bra eller inte? Vad blir fallet i extrem sexualmoral, eller i fallet ingen sexualmoral.

Om vi börjar med ingen sexualmoral….

HBTQ-rörelsen gör ju allt för att bryta sönder, eller förändra, bilden av vad som är normalt beteende och en normal familj. Det anses mossigt att ens ha en uppfattning om vad som är en normal familj och ett normalt sexuellt beteende. Skolan agerar dessutom villiga språkrör för HBTQ-rörelsens strävan att normalisera beteenden som förr skulle anses vara gravt degenererade. Vi har nu samkönade äktenskap och samkönat föräldraskap. Det finns krafter inom HBTQ-rörelsen som verkar för att äktenskapet skall vara ”antalsneutralt”. Många inom gay-rörelsen, men även inom heterosfären, har dessutom öppna förhållanden så att sex kan tas lite här och där trots att man är ”gift”. I ett samhälle där ingen sexualmoral existerar och har alla sex med alla när de känner för det, kan barn kan skapas lite hur som helst: med en tillfällig bekant, i en polygam familj, eller bara med damen som råkade stå framför i snabbköpet som man tog sig en snabbis med för att båda var sugna just då och alla lever för omedelbar behovstillfredsställelse utan några mossiga moraliska begränsningar. Detta är jag övertygad skulle vara en katastrof för de barn som blev till på det sättet och för samhället som helhet.

Om man tar motsatta förhållandet med en extremt strikt sexualmoral…

Kärnfamiljen ses som samhällets grundläggande byggsten och individens frihet och emotionella nycker är underordnad kärnfamiljens bästa.

Sex har man enbart inom äktenskapet mellan en man och en kvinna, och vill du ha sex måste du hitta dig en partner som är villig att ge upp sin ”frihet”, och ge ett livslångt löfte om att vara trogen livet ut, med andra ord gifta sig. Detta är den enda konstellation inom vilken sex är socialt accepterat, och de som har sex på annat sätt ses som degenererade och blir utstötta ur samhällets gemenskap. Kvinnor hade i detta hypotetiska samhälle haft det mycket lättare än i dag att hitta en man som vill binda sig, och familjebildning hade startat mycket tidigare i detta samhälle än i dagens liberala samhälle. Vi hade haft mycket fler och lyckliga barn än i dagens, där familjer bildas och splittras lite hur som helst efter vad som uppfyller individens behov bäst just för tillfället. Vi hade också haft mycket färre medelålders kvinnor som inser att de blivit lurade på livets viktigaste uppgift och belöning, att bilda familj. Kvinnor som inser att deras karriärer inte bryr sig om dem på ålderns höst och att inga doktorstitlar kommer på besök för att fira födelsedagar eller andra familjehögtider som ger livet en mening.

Hur vi ser på sex och familjebildning är faktiskt väldigt centralt för utsikterna att hejda det totala förfall som Sverige är på väg ner i. Om vi vill att svenskar skall finnas framöver, och har en någorlunda restriktiv definition på vem som är svensk, så måste faktiskt svenska kvinnor föda fler barn. Det kommer inte hända om vi inte tar ett steg tillbaka vad gäller dagens allt mer liberala syn på vad sex är till för. Skolan lär barnen hur man skall bete sig för att inte bli med barn eller få sexuellt överförbara sjukdomar. Skolan tar det med andra ord som en självklarhet att våra barn skall leva promiskuöst. Skolan säger inte till barnen att det bästa skyddet mot sjukdom och oönskad graviditet är att inte ha sex innan man gifter sig.

Är sex till för att ge individen så många orgasmer som möjligt, eller är det till för att stärka bandet mellan en man och en kvinna inom äktenskapet och därmed göra kärnfamiljen stark? Vad är bäst för samhället, otaliga orgasmer i sin ensamhet eller med tillfälliga bekanta, eller kärnfamiljer som hålls samman bland annat av den lycka som sex inom äktenskapet ger. Om man ser på sex som ett sätt att dela med sig av sin själ…. Skall man då dela med sig till allt och alla, eller skall man välja noga och bara dela med sig till en? Kanske vi skall tänka om vad gäller den sexuella liberaliseringen…. Kanske skall vi tänka om när det gäller liberala värden generellt.

Om man, vilket jag gör, ser samhället och nationen som en uppsättning värderingar som alla inom nationen är överens om, så följer att liberalism i sig själv är nationsförstörande; oavsett om det gäller liberalism inom sexualmoral, eller om det gäller liberalism i alla andra former. För att samhället skall hålla ihop så måste individen till viss del ge upp sin individuella frihet och underkasta sig de normer och moraliska regler man kommit överens om i det samhälle han eller hon befinner sig i.

En rättrogen salafistisk kvinna kan inte kasta slöjan och promenera på stan iförd bikini och samtidigt hävda att hon är rättrogen salafist. En Liberal person har väldigt svårt att säga att ett beteende är oacceptabelt för det liberala samhället så länge handlingen inte tillfoga någon annan fysisk skada. Med andra ord blir det svårt för en Liberal person att opponera sig emot Prideveckor, även i det hypotetiska fall att Prideveckan består av lastbilsekipage med homosexutövande grupper av människor som stolt visar upp vad de i ett friskt samhälle borde hålla till sovrummets privata sfär.

För att Sverige inte skall lösas upp totalt måste svenskarna stå upp och säga att det ena eller andra beteendet accepterar vi inte då det är ett osvenskt beteende eller i vissa fall bara omoraliskt och degenererat. Själv tycker jag att vägledning till vad vi accepterar eller inte accepterar finns i vårt kristna ursprung. Nu har svenska kyrkan helt tagits över av kulturmarxistiska krafter så där finns tyvärr inte mycket till vägledning. Vissa skulle säkert säga att svenskens ursprung ligger i Asa-tron om vilken jag är ganska okunnig. Oavsett var vi hittar fröet till en ny, eller snarare gammal, moral och etikstruktur så måste vi komma överens om vad den är. Det går inte att kontinuerligt attackera allt vad moral och etik heter genom normkritik och revolutionära idéer, och samtidigt tro att nationen skall bestå. Om man enbart uppmuntrar normkritiska idéer och utmanandet av moralisk gränser, så har man snart inga normer och ingen moral. Frågan är om vi då har en nation och frågan är om vi inte redan är där.

 

Första bild på lyssnare i T-shirt

Första T-shirt köpare som skickat in bild för publicering är Eva-Marie Olsson från Malmö

Det vore roligt om fler ville skicka bilder på sig själva i T-shirt. Kanske kan vi publicera ett kollage med lyssnare som står upp för demokratin. Mycket modigt av Eva-Marie att vara den första. Gå in på Eva-Maries Facebook och uttryck stöd för hennes mod och tack Eva-Marie för ditt stöd.

Köp din egen T-shirt här

Eva-Marie

Fabian är med i Redice Radio

Fabian är med i Henrik Palmgrens Redice Radio. Henrik Palmgren är internationellt känd svensk nationalist, och hans mediakanal täcker en rad djupa ämnen så som filosofi, geopolitik, nationalism, etno-lojalitet, m.m. Det är en ära att få vara med i ett av Henriks program och jag hoppas vi med detta når ut till en internationell publik.

Nu säljer vi T-shirts

Nu börjar vi sälja T-shirts för dem som vill visa sitt stöd till Granskning Sverige. Priset är 250kr och vinsten kommer att gå till att expandera Granskning Sveriges verksamhet. Bli den förste att kunna stoltsera med vår T-shirt, till stöd för Granskning Sveriges arbete med att återerövra den svenska demokratin för det svenska folket.

Shoppen finns här

Var snäll och ha överseende med design och funktionalitet på “shoppen”… vi är amatörer och har ingen försäljningsavdelning.

Expo jagar dissidenter

Den vänsterextrema privata underrättelsetjänsten EXPO ringer just nu runt till folk som lagt kommentarer som som strider mot Expos egen s k “värdegrund”, i olika grupper på Facebook och andra forum på internet.

Ett flertal personer har den senaste tiden kontaktats av Expo för att bli “intervjuade” ang deras kommentarer. Syftet är att skrämma dig till att sluta kommentera och kväva yttrandefriheten i Sverige.

För att förbereda dig om du blir uppringd av denna extrema organisation så kan du ladda ner en inspelningsapp till din telefon, beroende på om du har iPhone eller android så använder du nån av dessa TapeACall
eller Record My Call

Om du blir uppringd och de börjar ställa frågor se till att samtalet spelas in och använd dig av t ex dessa motfrågor;

•Vem grundade Expo?

Det är tydligen lite känsligt för dem att erkänna, antingen törs de svara eller inte, förmodligen inte.

Grundaren är Tobias Hübinette, som gjort det väldigt kontroversiella och fruktansvärt rasistiska uttalandet “Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande”

Fråga;
•Ställer du dig bakom Hübinettes uttalande?
Jag lämnar inga kommenterar förrän du tar avstånd från det uttalandet.

Om ja:
•Erkänner du att Hübinette är grundare av Expo?

Om ja: Ni är inte demokratiskt rumsrena. Jag pratar inte med en organisation som inte tar demokrati på allvar.

•Har Soros donerat pengar till er?

Låt dom inte lura dig till några svar på deras frågor som dom sen kan vrida och vända på in absurdum för att få svaret till deras fördel.

Det absolut viktigaste är att Du inte låter dig tystas av denna odemokratiska organisation, vars systerorganisationer i både Norge och Danmark förbjudits bl a pga att det förts olagliga åsiktsregistreringar om personer.
Slår vi alla vakt om vår medborgerliga demokratiska rättighet att använda vår yttrandefrihet och inte låter oss tystas av detta fåtal vänsterextrema odemokrater, så är snart organisationen Expo ett minne blott även i Sverige.

Vår logga

Någon har hjälpt oss med vår logga och “Granskning Sverige” text. Jag har gjort mig av med kontaktuppgiften på personens begäran, men skulle nu vilja veta vad typsnittet heter. Kontakta mig gärna igen. egranskningsverige@gmail.com

Hjälpchef Victor

Jag har precis fått erbjudande om att hantera den hjälp jag kan tänkas få.

Jag vill ha hjälp på alla möjliga sätt, men kan inte själv engagera mig då jag har fullt upp med “mer prioriterade aktiviteter”. Victor tar emot hjälpförslag på telefon 0767111580.

Ni som redan kommit in med erbjudande får gärna höra av er igen till Victor.

Victor 0767111580

Vill du hjälpa Fabian Fjälling mot Expressen

Det som jag först knappt trodde var en nyhet har nu rullat på i ett par dygn och jag jobbar kontinuerligt på att försöka få ut min bild av situationen. Johan har på egen hand publicerat en “presskonferens” som på ett fantastiskt bra sätt belyser situationen. Jag har inte haft tid att själv medverka, men hoppas i alla fall kunna medverka i en “presskonferens” under dagen som Johan får publicera så fort det är möjligt.

Om det finns folk där ute som vill hjälpa mig så har jag ett par saker jag kan komma på så här 05:20 på morgonen efter 3-4 timmars sömn:

Om du hittar artiklar som smutskastar mig, kan du hjälpa mig genom att agera ombud för mig: kontakta tidningen/tv-kanalen och begär att jag får bemöta den kritik som framförs mot mig. Jag har inte själv tid, eller ens lust, att läsa skräpet som msm publicerar, och därför vet jag inte ens vilka jag skall kontakta för att få en replik publicerad. Kommer en lyssnare med redan kontaktad tidning som accepterar en replik från min sida, så kommer jag ta mig tid att läsa artikeln eller titta på inslaget, och sedan skriva en replik.

Inspelade samtal, med begäran om replik vore givetvis även det mycket hjälpsamt. Då kunde vi publicera hur mediekanalen vägrar låta mig komma till tals. Ladda ner en app, eller ring via Skype och Ecamm.

Jag vill också kommentera blurrningen på min kanal. Eftersom jag inte har haft tid att sätta mig in i copyright-regler så har jag i förebyggande syfte bett en medarbetare blurra alla bilder som jag använt. Om jag får tid framöver skall jag ta reda på upphovsrättsinnehavare och se om det är tillåtet för mig att använda bilden, eller om jag kan köpa rättigheterna för bilden i fråga. Jag har inte tid för tillfället att driva någon upphovsrätts tvist och jag är säker på att Mattson gladeligen skulle anställa ett team jurister för att åtala mig för vadhelst han kan komma på.

Kampen går vidare. Jag är ensam (förutom det massiva moraliska stöd jag fått av lyssnare), Mattson och kompani har en hel redaktion för att smutskasta mig. Om inte annat så får jag ju vara hedrad för att de lägger sådan energi på att karaktärsmörda mig.

Tack för allt moraliskt och ekonomiskt stöd.

Fabian