Granskning Sveriges kommentar till medias smutskastningskampanj

Den som vill hjälpa  Granskning Sverige ekonomiskt kan donera till Fabian, eller någon av de övriga medarbetarna, personligen. Donationer till personer är skattefritt för oss och hjälper givetvis att expandera Granskning Sveriges verksamhet. Märk donationen med mottagarens namn:

Swish 0707730230

Banköverföring

Handelsbanken

Clearing: 6238
Konto: 848 234 308

 

Den som vill visa sin omgivning att han eller hon står upp för demokratin samtidigt som man vill hjälpa bolaget Granskning Sverige AB (under bildning) att växa ekonomiskt kan köpa vår T-shirt. Webshoppen kommer att utvecklas med fler produkter inom förhoppningsvis en snar framtid

 

Den som vill hjälpa Granskning Sverige och Fabian med någon aktivitet kan i första hand kontakta:

Patric
Tel: 0707663320

De som vill ha kontakt med mig kan ringa 0317999062 eller 0707730230.

Granskning Sverige, jag personligen, och min fru tackar för allt stöd, både i form av blommor, meddelanden och ekonomiskt. Fortsätter det kommer vi med tiden att förändra Sverige.

Vi hörs snart.

Erik (Fabian Fjälling)

 

Fortsatta uppdateringar via bloggen

 

 

 

 

Fortsatta uppdateringar via bloggen

 

Granskning Sverige är ett medborgarinitiativ som frågar de frågor som traditionell media undviker. Huruvida det är Granskning Sveriges förtjänst att nya frågor börjar synas i den miljö som de traditionella medierna rör sig i, är svårt att säga. Men traditionell media har i alla fall börjat röra sig i en riktning, som en stor del av Sveriges medborgare efterfrågar. Traditionell media har vant sig vid att definiera vad som är hat, vad som är trakasserier, vem som är god och vem som är ond, utan att deras position ifrågasatts. Invandrare är alltid goda och offer. Sverigevänner är alltid onda förövare. Granskning Sverige har ifrågasatt traditionell medias enkelspåriga världsbild och vi kan idag börja ana att frågor som svenskhet, etnicitet, kultur, religion och värderingar faktiskt börjar ta viss plats i den allmänna debatten i Sverige.

 

Hur har vi då uppnått detta?

 

Vi har frågat opinionsbildare och makthavare frågor där de tvingas ta ställning till svåra frågor. Frågor de är helt ovana att tvingas svara på. Ofta får vi inga svar, men vi får en talande tystnad, eller  “jag måste gå på möte”, som gör att många av våra lyssnare själva börjar fundera över de svåra frågor vi vill belysa. Vad vi gör skiljer sig inte i metod, från vad de traditionella medierna gör. Vi kortar ibland ner våra intervjuer, precis som Aktuellt, Studio Ett, eller TV4 Nyheterna, för att servera lyssnarna kärnan av de olika intervjuerna. Det som skiljer Granskning Sverige från övrig media är dels att vi arbetar ideellt, och dels att vi har ett annat fokus än traditionell media. Vi ryggar inte för frågan om vad som ingår i att vara svensk, vad svensk kultur verkligen är, vad ”allas lika värde” verkligen betyder och vilka konsekvenser denna fras får, vad ett obegränsat öppet tolerant och inkluderande samhälle leder till etc. Vi anklagas för att ha en agenda med våra frågor och hur vi redigerar våra intervjuer, och det är sant. Agendan är att svenska folket skall börja fråga och ifrågasätta de makthavare och invandrare som koloniserar vårt land. Traditionell medias agenda är i stort sett den motsatta. Traditionell media vill tysta svenska folket genom förtalskampanjer och skandalisering, samtidigt som man går de rika globalisternas ärenden när man propagerar för “fri rörlighet”. De definierar sin agenda som den balanserade och rättvisande, medan vår agenda är en ondskefull och hatspridande, vilket är en felaktig beskrivning. Granskning Sverige utmanar traditionell medias tolkningsföreträde om vad som är hat, hot, gott, ont, etc. Det är detta som gör att den politiskt korrekta eliten griper efter halmstrån som att ”Granskning Sverige fulklipper sina intervjuer”. Källan till detta påstående är IRM:s ”redovisning” av Eriks samtal med Henrik Johansson där IRM påstår att vi “fulklipper”. Vi har från början redovisat ursprungsmaterialet i texten till detta Youtubeklipp och vem som helst har hela tiden kunnat ladda ner råmaterialet. Vi visste ett Henrik spelade in samtalet även från sin sida.
Våra metoder skiljer sig inte från traditionell medias, möjligen med den skillnaden att vi ännu inte knackat på hemma hos politiker eller privatpersoner, så som Expressen gjort upprepade gånger. Det som skiljer sig är att vi tror att i en demokrati har alla rätt att komma till tals med sina funderingar, frågor och svar. Drevet mot Granskning Sverige var ett försök att tysta vanligt folk från att använda sin yttrandefrihet. Det misslyckades!