Välkommen till Granskning Sverige

               Välkommen till Granskning Sveriges hemsida.

Rörelsen startades av Johan Andersson 2014 och är ett medborgarinitiativ, ganska tidigt kom även Fabian Fjälling som Erik Johansson med i vad båda hoppades skulle bli en folkrörelse av medborgarjournalister som ringer och ställer de frågor etablissemangets kontrollerade media konstant undviker. Rörelsen har växt över åren med ett antal ny mer eller mindre aktiva medborgarjournalister.

Vi blir kontinuerligt beskyllda för att  vara högerextremistiska och främlingsfientliga. Vi har dock ännu inte kunnat få något svar om vad exakt vi gjort som innebär att vi förtjänar dessa beskyllningar.

Om du vill ge Fabian en helt villkorslös penga-gåva som inget har med Granskning Sverige att göra så kan du skicka gåvan till:

Handelsbanken

Clearing: 6238
Konto: 848 234 308

Swish: 0707730230

En donation på detta konto kan Fabian sedan använda hur han vill utan att betala skatt eller sociala avgifter på summan.

 

Vill du donera specifikt till Granskning Sverige AB:s verksamhet så donerar du till konto:

Clearing: 6238
Konto: 970 475 888

Pengar in på detta konto kommer innebära att Granskning Sverige AB kan använda pengarna till de kostnader vi har i  rörelsen. Men om någon av medarbetarna vill ta ut pengar som lön så kommer först ca 32% dras i sociala avgifter och sedan inkomstskatt på det som blir kvar efter de sociala avgifterna dragits. Skall GS medarbetare personligen få del av dessa pengar försvinner med andra ord lite drygt hälften innan medarbetaren kan använda dem i sitt privatliv.

Oavsett donationer kommer vi att fortsätta med vår verksamhet. Men med donationer får vi mer styrka att utmana etablissemangets kontrollerade media med de frågor kontrollerad media konsekvent undviker för att skydda etablissemanget.