Presstödet – ett sällan skådat miljonbedrägeri

Det håller på att blåsa till storm kring de faktum att twitterkontot Granskning Sverige – Praktikanten avslöjat och polisanmält att olika liberala & kommunistiska tidningar fuskar med presstödet. Granskningen, som började förra året, har burit frukt & ETC-koncernen har “plötsligt” lagt ned 12 tidningar. Expressen har nu börjat ringa till Granskning Sverige för att försöka rädda sina kollegor på kommunisttidningarna.

Fusket som nu avslöjas dag efter dag är uppseendeväckande och belyser ett genomkorrumperat system, som öser ut skattebetalarnas pengar på olika antidemokratiska publikationer. Men låt oss ta det från början.
För att få presstöd måste man ha ett antal prenumeranter. Detta sker i treppsteg. Första trappsteget är vid 1500. Har man t ex 1499 prenumeranter får man inget presstöd. Har man 1501 får man ett generöst bidrag. Detta öppnar upp för fusk med “stödprenumerationer” och utdelande av gratisexemplar.

Presstödsnämnden skall granska och kontrollera att allt går rätt till och sedan dela ut pengarna. Att så mycket fusk nu kan avslöjas beror på att tidningarna lämnat dubbla redovisningar.  Man har lämnat en “redovisning” av prenumeranter till Presstödsnämnden, men lämnat en annan till skatteverket. Det Granskning Sverige – Praktikanten gjort är att jämföra dessa två redovisningarna. Då har man hittat fusk på mängder av ställen.

Fusket har möjliggjorts av att Presstödsnämnden gett i uppdrag åt en extern aktör att granska tidningarnas ekonomi & redovisningar. En aktör som inte går under offentlighetsprincipen och därmed saknar insyn från allmänheten. Under bara de senaste åren har aktören bytt namn flera gånger, men nu heter man TS Mediefakta. I den tveksamma organisationen sitter politiska aktivister bl a Tidningsutgivarnas ordförande Janette Gustavsdotter, som gått i främsta ledet för att införa censur av Granskning Sverige. TS Mediefakta har alltså för Presstödsnämnden “bakom ljuset”, vilket dock inte fråntar nämndens ansvar att kontrollera.
Att fusket kunnat fortgå har två möjliga förklaringar. Antingen är Presstödsnämnden slarviga/likgiltiga för att tidningar fuskar, eller så har man medvetet mörkat att man illegalt stödjer vänsterextrem & socialliberal press. Att man placerat ekonomigranskningen i ljuskygga och ickeoffentliga TS Mediefakta talar för det sistnämnda.

Hur har detta fusk kunnat fortlöpa, kanske i årtionden? Varför har ingen media har granskat detta tidigare?
Kanske är hela etablissemanget inne i samma korrumperade cirkel. Den ena “kliar den andres rygg”. Många av de här kommunistiska och vänsterliberala tidningarna fungerar som plantskola för journalister och chefredaktörer. Man blundar medvetet för fusket.

Den enda Sverigevänliga tidning som fått presstöd är Nya Tider. När det gick igenom föranledde det en sådan konflikt att fler ledamöter i Presstödsnämnden avgick i protest, trots att Nya Tider var en av få som faktiskt uppfyllde de formella kraven. Det är alltså den typen av politiska aktivister som sitter och har suttit i Presstödsnämnden.

Följ med när miljonbedrägeriet avslöjas i realtid:

Google/Youtube driver nu valrörelse ihop med Socialdemokraterna

Granskning Sverige hade medborgarjournalister på plats för att ställa frågor till Googleägda Youtubes chef Ben McOwen Wilson i samband med mötet med regeringen under fredagen. Helt lönlöst. Beväpnade vakter spärrade av hela gatan när de olika representanterna skulle in och ut ur Rosenbad. Här är frågorna som aldrig kunde ställas:

1 Du säger att Youtube är en öppen plattform som bygger på yttrandefrihet. Varför censurerade ni då fyra medborgarjournalistkanaler, Granskning Sverige, som granskar missförhållanden i regering och media?
2 Du skriver att Granskning Sverige sysslar med ”Mobbning, hat & trakasseri”. Kan du ge något exempel på när Granskning Sverige gjort detta?
3 Reportrar utan Gränser likställer medborgarjournalistik & journalistik. Anser Youtube att journalistik är ”trakasseri, hat & mobbing”?
4 Det är uppenbart att familjen Bonnier & regeringen agerar gemensamt. Det är uppenbart att de inte drar sig för att införa censur. Tycker inte Youtube att man fram till censurlagarna är på plats skall få ifrågasätta detta på @YouTube , utan bli censurerad i ”förebyggande syfte”?
5 Varför ger ni efter för just trakasseri, hat & mobbing, som @Expressen & @dagensnyheter gör mot @annawikland? Tycker ni de är en bra utveckling att om man stör er när ni går på fest, så får man sin vilja igenom?
6 Varför bryter Google/Youtube mot svensk lag när ni förbjuder era anställda att svara på frågor?

7 Mark Zuckerberg har bett om ursäkt för Cambridge analytica. När kommer er ursäkt för påverkan på svenska valet och när kommer medborgarjounalistiska Granskning Sveriges helt lagliga, legitima & för demokratin livsviktiga verksamhet återställas på YouTube?

Youtube har användaravtal som Granskning Sverige följt. Granskning Sverige har följt svensk lag. Ändå censureras hela kanalen + fyra relaterade kanaler till i det största digitala bokbålet sedan andra världskriget. Detta efter påtryckningar från familjen Bonnier och den blodröda regeringen, som inte vill att någon ickekontrollerad journalistik skall förekomma under valrörelsen.
Mötet på Rosenbad var ett möte mellan personer som blivit granskade och fortfarande står under lupp. Uppställningen är nästan skrattretande löjlig.
Patrik Oksanen – Henrik Arnstads efterföljare som dag efter dag sprider konspirationsteorier om alla som betalas av Putin. Naturligtvis kan han aldrig bevisa att det han säger är sant eller belägga det med någon källa. Därför har han gjort sig otillgänglig för frågor och granskning.
Thomas Mattsson – Den vapendömde chefredaktören på Expressen som stolt samarbetar med våldsvänsterextrema AFA. Icke tillgänglig för frågor.
Janette Gustavsdotter – Har som ledare för tidningsutgivarna gjort allt för att Sverige skall införa censur av misshaglig journalistik. Har slutat svara i telefon efter hon blivit avslöjad som okunnig i juridiska frågor kring upphovsrätt på Youtube.

Vad gjorde denna trion på ett möte mellan Google/Youtube, Twitter & Regeringen? Naturligtvis är detta en föreställning som syftar till att påverka det svenska valresultatet. Att mötet ens sker i Rosenbad och inte i riksdagshuset, med en regering som har ett mycket svagt folkligt mandat i procentsiffror, är en skandal. Att Google, som Facebook, inte ens har någon invändning mot mötets ickedemokratiska påverkansform, är en skandal. Att Google/Youtube inte ser igenom att regeringen hotar med en lagstiftning som inte är genomförbar, dvs ett luftslott, är också en skandal, men ett tecken på att man nu slutat vara en neutral plattform.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Expressen och nu Google verkar nu driva valrörelse ihop och gör allt för att hindra att medborgarna granskar makten.

Regeringen ljuger – vill skrämma Youtube till självcensur

Idag har regeringen, på uppdrag av familjen Bonniertidningarna Expressen & DN, bjudit in Europachefen för Youtube.
Man hotar med lagstiftning om inte Youtube tar bort innehåll, som regeringen inte gillar. Men det är bara ett luftslott. Det finns inget förslag eller lösning på hur detta skall gå till. Allt är bara en fars i syfte att skrämma Youtube, vilket dessa samtal med Peter Erikssons pressekreterare Carl-Martin Vikingsson avslöjar.

Sture Allén erkänner att Sara Danius är inkvoterad pga kön

Svenska Akademien har i sitt jämställdhetsarbete valt kön före bakgrundskoll.
Ständige sekreteraren Sara Danius har 9 halvsyskon & mamma Anna Wahlgren har varit gift med 7 olika män. Hon kommer från en miljö av dåligt omdöme, vilket nu har bevisas, när hon som ledare startat ett internt skyttegravskrig. Totalt oansvariga människor, som kommit till maktposition pga rätt kön/politisk åsikt, men som egentligen borde städat trappuppgångar. Bocken är trädgårdsmästare i Sverige. Håller akademiledamoten Sture Allén med? Det låter nästan så. Han är dock själv medskyldig till haveriet, genom att välja en ledare på kön, istället för på meriterade ledaregenskaper och bakgrund. Nu får man betala priset.

Granskning Sverige avslöjar vänsterexterma tidningar som miljonblåst skattebetalarna

Enhetschefen för presstöd, Kerstin Morast, har nu mottagit Granskning Sveriges polisanmälan för felaktig utbetalning av presstöd till de vänsterextrema tidningarna Liberacion och ETC.
Kommunisttidningen Liberacion har gjort sig skyldiga till grovt bidragsbrott, vilket möjliggjorts av presstödsnämnden undermåliga granskning och tack vare Granskning Sveriges tidigare granskningar, har ETC koncernen kraftigt decimerats.

ETC koncernen bestod av ett antal lokaltidningar som alla erhöll individuellt presstöd. När Granskning Sverige sommaren 2017, påtalade miljonfusket för presstödsnämden, “korrigerades” plötsligt ETC bokföring. 12 tidningar försvann och dagens ETC upplaga sjönk “plötsligt” med 37%. Mängder av vänsterextrema journalister har blivit arbetslösa.

Ändå går inte Kerstin Morast med på att ETC har fuskat med presstödet.

 

Bilden som visar resultatet av mänskliga rättigheter

Det gick utmärkt bra för Expressen och andra medier att visa döda barn, Ailan, på en strand, när invandrarna skulle in i Sverige. När konsekvensen av denna okontrollerade massinvandring fångas på bild hävdar man att “vår pressetik förbjuder oss att visa döda barn”
Denna bild på Ebba Åkerlund är i grunden en symbol för en juridisk revolution, där ingen längre vet vilka lagar som gäller. I spåren av Ebba Åkerlunds död kommer den ogenomtänkta svenska grundlagen prövas.

Ebba Åkerlund blev offer för en muslimsk illegal invandrare som inte hade rätt att vara i landet – enligt svensk lag. Nu vill hennes föräldrar stämma staten.
Problemet är att vi i princip har dubbla rättssystem i Sverige. FN vill ha en egen global “lagstiftning” som kallas “mänskliga rättigheter”. Svenska staten har, utan att diskutera problemen med detta, implementerat MR i grundlagen och genom skolan hjärntvättat barn att tro på att MR är någon form av moralisk princip, som kan användas praktiskt i myndighetsutövning i vuxen ålder.

Alltså befinner sig Ebba Åkerlunds terrormördare i Sverige “lagligt” enligt FN:s mänskliga rättigheter, men illegalt enligt svensk lag.
Vilken lagstiftning är det egentligen som gäller?
Enligt tidigare justitiekanslern Johan Hirschfeldt, som Granskning Sverige intervjuat, är tanken att svensk lag skall gälla, men att MR skall vara “vägledande”. Detta innebär att vi sakta skall “gå över till” FN:s globala lagstiftning.

När staten nu stäms, måste juristerna ta ställning till hur långt vi kommit i övergången till en “global FN-lagstiftning”. Frias staten kan vi konstatera att FN i praktiken bör liknas vid en ickedemokratisk ockupationsmakt, som upphäver svensk lag och svenska folkets demokrati.

Václav Klaus, Tjeckisk president, uttryckte det så här på Freedom Awards-galan på Grand Hotell i Stockholm:
“Glorifieringen av mänskliga rättigheter är en revolutionär förnekelse av medborgerliga rättigheter”

Jag kan konstatera efter över 4 års ringande till makthavare att ingen i Sverige har förstått allvaret i att avskaffa sitt eget rättssystem. Eller så gör man det, låtsas som man inte förstår, är landsförrädare och går främmande makts ärenden!?

När lilla oskyldiga Ebba Åkerlund släpades under lastbilen fick hon betala priset för mänskliga rättigheter

Johan Andersson

Fler och fler börjar kritisera censuren av Granskning Sverige

Erik Hörstadius skriver så här:
“Vi ser det också i de perversa kraven på att amerikanska bjässar som Google och Youtube ska sätta gränserna för svensk yttrandefrihet. Den redan genomförda bortrensningen från Youtube av maktkritiska samhällsmagasinet Granskning Sverige,trots att inga som helst lagbrott kunnat påvisas, anger den totalitära färdriktningen.”


https://www.affarsvarlden.se/kronikor/erik-horstadius/publicistiskt-haveri-6907405